Posts

Viking Line: Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2020: 2020 – ett tungt och utmanande år

Image
  VD Jan Hanses kommenterar Den världsomfattande COVID-19 pandemin medförde att koncernen tvingas rapportera ett negativt resultat under år 2020. Sedan slutet av första kvartalet var verksamhetsomgivningen extremt ogynnsam för passagerarrederierna och följaktligen blev de ekonomiska konsekvenserna drastiska. Årets utmaning var att bedriva en verksamhet då efterfrågan uteblev på grund av restriktioner och andra begränsningar. Passagerarvolymerna vek kraftigt ned i mars 2020 och i slutet av året kunde vi konstatera att vi tappat 4 miljoner passagerare. Vi tvingades på kort tid konstatera att i princip alla intäkter försvunnit medan en stor del av kostnaderna kvarstod. Av våra fyra verksamhetsben; frakt, personbilar, kryssningsresenärer och ruttresenärer, fungerade endast frakten normalt. Detta har inneburit att våra ansträngningar under året har varit inriktade på kostnadsnedskärningar i största möjliga grad. Permitteringsåtgärder vidtogs i början av april och fick i Finland snabb effekt